Window blinds creator (PyMel)

PyMel script, that creates simple, randomized blinds for windows.

window
https://www.creativecrash.com/maya/downloads/scripts-plugins/polygon/c/window-blinds-creator

http://pkowalski.com/pkm3d/blindsCreator.py

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *